Fotobalk Titelbalk

21 oktober 2018

Al een hele tijd geleden had ik mij ingeschreven voor een zeetocht vanuit Scheveningen. Nu de dag dichterbij kwam, voelde ik me echter steeds zenuwachtiger worden. Ik heb namelijk erstig last van zeeziekte. Ondanks het feit dat ik speciaal zeeziekpillen uit Amerika had laten komen was ik er niet gerust op. Het aantal mogelijk nieuwe soorten tijdens dit soort zeetochten, had me destijds overgehaald.

Drieteenmeeuw
Drieteenmeeuw
Drieteenmeeuw
Drieteenmeeuw
Drieteenmeeuw
Drieteenmeeuw
Drieteenmeeuw
Drieteenmeeuw

De weersvoorspelling was goed. Windkracht 3 en mogelijk een zonnetje. De Estrella was een redelijk groot en breed schip. Lekker stabiel! Na het verlaten van de haven begon het voeren. Dit zorgde direct voor een enorme wolk meeuwen achter de boot. De stemming zat er goed in en het beloofde een mooie dag te worden. In deze wolk meeuwen werd al gauw een Pontische Meeuw gespot. Mijn eerste nieuwe soort van de dag. Kort hierop werd een Drieteenmeeuw gespot. Gele snavel een grijze vlek op zijn kop. Mijn tweede nieuwe soort!

Kokmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Geelpootmeeuw

Naast Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Grote Mantelmeeuw, werd er af en toe ook een Geelpootmeeuw gespot. Als je iets bijzonders dacht te zien kon je roepen. Ineens werd er Alk of Zeekoet geroepen. Deze vogel vloog erg ver weg en ik probeerde snel wat foto's te maken. Het was moeilijk om scherp te stellen op deze afstand. Gelukkig zag ik een mijn scherm een herkenbare vogel. Het bleek een Alk te zijn. zowaar Weer een nieuwe soort erbij.

Alk
Alk
Alk
Alk
Alk
Alk

Gedurende de dag werden er steeds meer Pontische en Geelpootmeeuwen gespot achter de boot. Ik probeerde de aanwijzingen van de ervaren vogelaars op te volgen om zodoende de juiste meeuw te fotograferen. Bij het indienen op waarneming bleek dat ik o.a. een aantal Pontische Meeuwen voor Geelpootmeeuw had aangezien. Bedankt voor de correcties. Het blijft lastig al die meeuwen maar aldoende leert men. En weer een kreet. Ditmaal bleek het na het bekijken van de foto's om een Roodkeelduiker te gaan.

Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Roodkeelduiker
Roodkeelduiker
Roodkeelduiker

Hierna opeens weer een nieuwe soort die ook hoog op mijn verlanglijstje stond. Een Grote Jager. Gedurende de dag kwamen er een aantal langs waarvan er een langdurig achter een andere vogel aan joeg. Verder helaas geen andere jagers gezien.

Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager
Grote Jager

Eveneens hoog op mijn verlanglijstje, de Jan-van-gent. Deze soort was in ieder geval te verwachten en dat bleek te kloppen. Helaas maar weinig volwassen exemplaren gezien in het mooie witte kleed. De capriolen van de jonge bruine Jan-van-genten maakte dit echter ruimschoots goed. Wat een prachtige vogels ! Net voordat de Jan-van-genten de duik inzette, lieten ze een luide roep horen. Volgens een ervaren vogelaar betekende dit zoiets als, aan de kant ik kom eraan ! Vervolgens doken ze dan head-first het water in, waarbij de vleugels op het laatste moment ingetrokken werden. Prachtig !

Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent
Jan-van-gent

Met in totaal vijf nieuwe soorten voor mij, voeren we s'middags terug naar de haven. De zeeziekpillen (Dramamine) hadden hun werk gedaan. Ik had me geen moment ziek gevoeld. De dag was goed georganiseerd en vond ik het enthousiasme waarmee de mensen van de organisatie meezochten naar mooie soorten zeer positief. Mede dankzij hen, hadden we een aantal mooie soorten gezien. Bedankt voor de mooie dag.