Fotobalk Titelbalk

Jaaroverzicht 2015

Zwartbuikwaterspreeuw
IJsvogel
Buffelkopeend
Sperwergrasmus
Wulp
Rotgans
Oeverpieper
Tafeleend
Zwarte Ruiter
Watersnip
Buizerd
Zwarte Mees
Cetti's Zanger
Grote Bonte Specht
Roodborst
Tapuit
Draaihals
Kleine Zilverreiger
Visarend
Grote Stern
Kuifeend
Watersnip
Oeverloper
Kleine Karekiet
Steenloper
Bruine Kiekendief
Dwergstern
Grasmus
Wulp
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Scholekster
Kokmeeuw
Kleine Karekiet
Torenvalk
Zomertortel
Kuifkoekoek
Regenwulp
Kleine Karekiet
Zomertortel
Huiszwaluw
Kwak
Roodhalsfuut
Flamingo
Kneu
Putter
Boerenzwaluw
Sperwer
Kleine Plevier
Lepelaar
Baardman
Ooievaar
Pimpelmees
Koekoek
Groenling
Baardman ♀
Rietzanger
Fitis
Tuinfluiter
Sprinkhaanzanger
Stormmeeuw
Zeekoet
Bonte Vliegenvanger
Witte Kwikstaart
Tapuit
Rietgors
Kuifmees
Gaai
Kleine Plevier
Boomklever
Tjiftjaf
Kneu ♀
Witsterblauwborst
Graspieper
Witte Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Fazant
Goudvink
Matkop
Buizerd
Grote Lijster
Pestvogel
Sneeuwgors
Wilde Zwaan
Europese Kanarie
Oehoe
Roze Spreeuw
Kleine Rietgans
Grote Gele Kwikstaart
Topper
Klapekster
Groene Specht
Oosterse Tortel
Sijs
Halsbandparkiet