Fotobalk Titelbalk

Inheemse soorten en dwaalgasten per familie


Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

Aalscholver

Aalscholver

Kuifaalscholver

Kuifaalscholver

Alken (Alcidae)

Alk

Alk

Papegaaiduiker

Papegaaiduiker

Zeekoet

Zeekoet

Zwarte Zeekoet

Zwarte Zeekoet

Baardmannetjes (Panuridae)

Baardman

Baardman

Boomklevers (Sittidae)

Boomklever

Boomklever

Boomkruipers (Certhiidae)

Boomkruiper

Boomkruiper

Taigaboomkruiper

Taigaboomkruiper

Boszangers (Phylloscopidae)

Bladkoning

Bladkoning

Fitis

Fitis

Fluiter

Fluiter

Tjiftjaf

Tjiftjaf

Buidelmezen (Remizidae)

Buidelmees

Buidelmees

Duikers (Gaviidae)

IJsduiker

IJsduiker

Parelduiker

Parelduiker

Roodkeelduiker

Roodkeelduiker

Duiven (Columbidae)

Holenduif

Holenduif

Houtduif

Houtduif

Oosterse Tortel

Oosterse Tortel

Turkse Tortel

Turkse Tortel

Zomertortel

Zomertortel

Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

Bergeend

Bergeend

Brilduiker

Brilduiker

Bronskopeend

Bronskopeend

Buffelkopeend

Buffelkopeend

Eider

Eider

Grote Zee-eend

Grote Zee-eend

IJseend

IJseend

Krakeend

Krakeend

Krooneend

Krooneend

Kuifeend

Kuifeend

Pijlstaart

Pijlstaart

Ringsnaveleend

Ringsnaveleend

Siberische Taling

Siberische Taling

Slobeend

Slobeend

Smient

Smient

Tafeleend

Tafeleend

Topper

Topper

Wilde Eend

Wilde Eend

Wintertaling

Wintertaling

Witoogeend

Witoogeend

Zomertaling

Zomertaling

Zwarte Zee-eend

Zwarte Zee-eend

-

Grote Zaagbek

Grote Zaagbek

Kokardezaagbek

Kokardezaagbek

Middelste Zaagbek

Middelste Zaagbek

Nonnetje

Nonnetje

-

Brandgans

Brandgans

Casarca

Casarca

Dwerggans

Dwerggans

Grauwe Gans

Grauwe Gans

Grote Canadese Gans

Grote Canadese Gans

Kleine Rietgans

Kleine Rietgans

Kolgans

Kolgans

Roodhalsgans

Roodhalsgans

Ross' Gans

Ross' Gans

Rotgans

Rotgans

Sneeuwgans

Sneeuwgans

Toendrarietgans

Toendrarietgans

Witbuikrotgans

Witbuikrotgans

Zwarte Rotgans

Zwarte Rotgans

-

Kleine Zwaan

Kleine Zwaan

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

Wilde Zwaan

Wilde Zwaan

Flamingo's (Phoenicopteridae)

Flamingo

Flamingo

Futen (Podicipedidae)

Dodaars

Dodaars

Fuut

Fuut

Geoorde Fuut

Geoorde Fuut

Kuifduiker

Kuifduiker

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Genten (Sulidae)

Jan-van-gent

Jan-van-gent

Gierzwaluwen (Apodidae)

Gierzwaluw

Gierzwaluw

Gorzen (Emberizidae)

Dwerggors

Dwerggors

Geelgors

Geelgors

Rietgors

Rietgors

Witkopgors

Witkopgors

Goudhaantjes (Regulidae)

Goudhaan

Goudhaan

Vuurgoudhaan

Vuurgoudhaan

Grasmussen (Sylviidae)

Afrikaanse Woestijngrasmus

Afrikaanse Woestijngrasmus

Braamsluiper

Braamsluiper

Grasmus

Grasmus

Provençaalse Grasmus

Provençaalse Grasmus

Sperwergrasmus

Sperwergrasmus

Tuinfluiter

Tuinfluiter

Zwartkop

Zwartkop

Grasvogels (Locustellidae)

Snor

Snor

Sprinkhaanzanger

Sprinkhaanzanger

Heggenmussen (Prunellidae)

Heggemus

Heggemus

Hoenders (Phasianidae)

Patrijs

Patrijs

Ibissen en Lepelaars (Threskiornithidae)

Lepelaar

Lepelaar

IJsgorzen en Sneeuwgorzen (Calcariidae)

Sneeuwgors

Sneeuwgors

IJsvogels (Alcedinidae)

IJsvogel

IJsvogel

Jagers (Stercorariidae)

Grote Jager

Grote Jager

Kieviten en Plevieren (Charadriidae)

Amerikaanse Goudplevier

Amerikaanse Goudplevier

Aziatische Goudplevier

Aziatische Goudplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Goudplevier

Goudplevier

Kievit

Kievit

Kleine Plevier

Kleine Plevier

Sporenkievit

Sporenkievit

Strandplevier

Strandplevier

Zilverplevier

Zilverplevier

Klauwieren (Laniidae)

Grauwe Klauwier

Grauwe Klauwier

Klapekster

Klapekster

Roodkopklauwier

Roodkopklauwier

Steppeklapekster

Steppeklapekster

Kluten (Recurvirostridae)

Kluut

Kluut

Steltkluut

Steltkluut

Koekoeken (Cuculidae)

Koekoek

Koekoek

Kuifkoekoek

Kuifkoekoek

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

Bonte Kraai

Bonte Kraai

Ekster

Ekster

Gaai

Gaai

Kauw

Kauw

Noordse Kauw

Noordse Kauw

Notenkraker

Notenkraker

Raaf

Raaf

Roek

Roek

Zwarte Kraai

Zwarte Kraai

Leeuweriken (Alaudidae)

Boomleeuwerik

Boomleeuwerik

Kalanderleeuwerik

Kalanderleeuwerik

Kuifleeuwerik

Kuifleeuwerik

Strandleeuwerik

Strandleeuwerik

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Lijsters (Turdidae)

Beflijster

Beflijster

Grote Lijster

Grote Lijster

Koperwiek

Koperwiek

Kramsvogel

Kramsvogel

Merel

Merel

Zanglijster

Zanglijster

Meeuwen, Sterns en Schaarbekken (Laridae)

Drieteenmeeuw

Drieteenmeeuw

Dwergmeeuw

Dwergmeeuw

Geelpootmeeuw

Geelpootmeeuw

Grote Burgemeester

Grote Burgemeester

Grote Mantelmeeuw

Grote Mantelmeeuw

Kleine Burgemeester

Kleine Burgemeester

Kleine Mantelmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Kokmeeuw

Kokmeeuw

Pontische Meeuw

Pontische Meeuw

Ross' Meeuw

Ross' Meeuw

Stormmeeuw

Stormmeeuw

Zilvermeeuw

Zilvermeeuw

Zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw

-

Dwergstern

Dwergstern

Grote Stern

Grote Stern

Lachstern

Lachstern

Noordse Stern

Noordse Stern

Reuzenstern

Reuzenstern

Visdief

Visdief

Witvleugelstern

Witvleugelstern

Zwarte Stern

Zwarte Stern

Mezen (Paridae)

Glanskop

Glanskop

Koolmees

Koolmees

Kuifmees

Kuifmees

Matkop

Matkop

Pimpelmees

Pimpelmees

Zwarte Mees

Zwarte Mees

Mussen (Passeridae)

Huismus

Huismus

Ringmus

Ringmus

Spaanse Mus

Spaanse Mus

Nachtzwaluwen (Caprimulgidae)

Nachtzwaluw

Nachtzwaluw

Ooievaars (Ciconiidae)

Ooievaar

Ooievaar

Piepers en Kwikstaarten (Motacillidae)

Boompieper

Boompieper

Graspieper

Graspieper

Oeverpieper

Oeverpieper

Waterpieper

Waterpieper

-

Amoerkwikstaart

Amoerkwikstaart

Engelse Kwikstaart

Engelse Kwikstaart

Gele Kwikstaart

Gele Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart

Oostelijke Gele Kwikstaart

Oostelijke Gele Kwikstaart

Rouwkwikstaart

Rouwkwikstaart

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Pestvogels (Bombycillidae)

Pestvogel

Pestvogel

Rallen, Koeten en Waterhoentjes (Rallidae)

Kleinst Waterhoen

Kleinst Waterhoen

Meerkoet

Meerkoet

Porseleinhoen

Porseleinhoen

Waterhoen

Waterhoen

Waterral

Waterral

Reigers (Ardeidae)

Blauwe Reiger

Blauwe Reiger

Grote Zilverreiger

Grote Zilverreiger

Kleine Zilverreiger

Kleine Zilverreiger

Koereiger

Koereiger

Kwak

Kwak

Purperreiger

Purperreiger

Roerdomp

Roerdomp

Woudaap

Woudaap

Rietzangers (Acrocephalidae)

Bosrietzanger

Bosrietzanger

Grote Karekiet

Grote Karekiet

Kleine Karekiet

Kleine Karekiet

Orpheusspotvogel

Orpheusspotvogel

Rietzanger

Rietzanger

Spotvogel

Spotvogel

Scholeksters (Haematopodidae)

Scholekster

Scholekster

Spechten (Picidae)

Draaihals

Draaihals

Groene Specht

Groene Specht

Grote Bonte Specht

Grote Bonte Specht

Kleine Bonte Specht

Kleine Bonte Specht

Middelste Bonte Specht

Middelste Bonte Specht

Zwarte Specht

Zwarte Specht

Spreeuwen (Sturnidae)

Roze Spreeuw

Roze Spreeuw

Spreeuw

Spreeuw

Staartmezen (Aegithalidae)

Staartmees

Staartmees

Strandlopers en Snippen (Scolopacidae)

Bokje

Bokje

Bonte Strandloper

Bonte Strandloper

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper

Gestreepte Strandloper

Gestreepte Strandloper

Grauwe Franjepoot

Grauwe Franjepoot

Grutto

Grutto

IJslandse Grutto

IJslandse Grutto

Kanoet

Kanoet

Kemphaan

Kemphaan

Krombekstrandloper

Krombekstrandloper

Oeverloper

Oeverloper

Paarse Strandloper

Paarse Strandloper

Regenwulp

Regenwulp

Rosse Grutto

Rosse Grutto

Steenloper

Steenloper

Watersnip

Watersnip

Wulp

Wulp

-

Bosruiter

Bosruiter

Groenpootruiter

Groenpootruiter

Poelruiter

Poelruiter

Tureluur

Tureluur

Witgat

Witgat

Zwarte Ruiter

Zwarte Ruiter

Struikzangers (Cettiidae)

Cetti's Zanger

Cetti's Zanger

Trappen (Otididae)

Grote Trap

Grote Trap

Kleine Trap

Kleine Trap

Uilen (Strigidae)

Bosuil

Bosuil

Oehoe

Oehoe

Ransuil

Ransuil

Sperweruil

Sperweruil

Steenuil

Steenuil

Velduil

Velduil

Valken (Falconidae)

Boomvalk

Boomvalk

Slechtvalk

Slechtvalk

Torenvalk

Torenvalk

Smelleken

Smelleken

Vinken (Fringillidae)

Appelvink

Appelvink

Europese Kanarie

Europese Kanarie

Frater

Frater

Goudvink

Goudvink

Groenling

Groenling

Keep

Keep

Kneu

Kneu

Kruisbek

Kruisbek

Putter

Putter

Roodmus

Roodmus

Sijs

Sijs

Vink

Vink

Visarenden (Pandionidae)

Visarend

Visarend

Vliegenvangers (Muscicapidae)

Blauwborst

Blauwborst

Bonte Vliegenvanger

Bonte Vliegenvanger

Gekraagde Roodstaart

Gekraagde Roodstaart

Grauwe Vliegenvanger

Grauwe Vliegenvanger

Isabeltapuit

Isabeltapuit

Nachtegaal

Nachtegaal

Oosterse Zwarte Roodstaart

Oosterse Zwarte Roodstaart

Paapje

Paapje

Roodborst

Roodborst

Roodborsttapuit

Roodborsttapuit

Roodkeelnachtegaal

Roodkeelnachtegaal

Rosse Waaierstaart

Rosse Waaierstaart

Tapuit

Tapuit

Witsterblauwborst

Witsterblauwborst

Zwarte Roodstaart

Zwarte Roodstaart

Vorkstaartplevieren (Glareolidae)

Steppevorkstaartplevier

Steppevorkstaartplevier

Waterspreeuwen (Cinclidae)

Zwartbuikwaterspreeuw

Zwartbuikwaterspreeuw

Wielewalen (Oriolidae)

Wielewaal

Wielewaal

Winterkoningen (Troglodytidae)

Winterkoning

Winterkoning

Wouwen, Haviken en Arenden (Accipitridae)

Arendbuizerd

Arendbuizerd

Blauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Buizerd

Buizerd

Havik

Havik

Ruigpootbuizerd

Ruigpootbuizerd

Sperwer

Sperwer

Vale Gier

Vale Gier

Wespendief

Wespendief

Zeearend

Zeearend

Zwarte Wouw

Zwarte Wouw

Zwaluwen (Hirundinidae)

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Huiszwaluw

Oeverzwaluw

Oeverzwaluw