Fotobalk Titelbalk

Jaaroverzicht 2012

Blauwe Reiger
Kolgans
Common Buzzard
Pestvogel
Ringmus
Huismus
Indische Gans
Buizerd
Groenling
Keep
Roodkeelduiker
Paarse Strandloper
Grote Mantelmeeuw
Geelpootmeeuw
IJsvogel
Goudhaan
Zwarte Zwaan