Fotobalk Titelbalk

Favorieten

Rietzanger
Geoorde Fuut
Steenloper
Paarse Strandloper
IJseend
IJseend
Roodmus
Meerkoet
Grasmus
Fuut
Bosuil
Papegaaiduiker
Notenkraker
Jan-van-gent
Cetti's zanger
Wintertaling
Witte Kwikstaart
Grutto
Graspieper
Spotvogel
Grauwe Klauwier
Brilduiker
Torenvalk
Grote Zilverreiger
Pijlstaart
Slobeend
Kanoet
Zwartbuikwaterspreeuw
Ransuil
Roodborsttapuit
Heggemus
Groenling
Tapuit
Woudaap (juv)
Kwak
Sprinkhaanzanger
Woudaap
Bosruiter
Roodborst
Koolmees
Merel
Appelvink
Kruisbek
Torenvalk
Eider (juv)
Kleine Burgemeester
Frater
Torenvalk
Dwerggors
IJsvogel
Oosterse Zwarte Roodstaart
Pestvogel
Krooneend
Rosse Waaierstaart
Heilige Ibis
Vale Gier
Blauwe Reiger
Smelleken
Fitis
Buizerd
Grote Burgemeester
Zwartbuikwaterspreeuw
Watersnip
Cetti's Zanger
Tapuit
Kleine Zilverreiger
Oeverloper
Huiszwaluw
Kwak
Kneu
Putter
Boerenzwaluw
Sperwer
Lepelaar
Baardman
Pimpelmees
Baardman ♀
Kuifmees
Boomklever
Kneu ♀
Goudvink
Buizerd
Sneeuwgors
Wilde Zwaan
Roze Spreeuw
Graspieper
Drieteenstrandloper
Steppeklapekster
Pestvogel
Ringmus
Buizerd
Spreeuw