Fotobalk Titelbalk

Jaaroverzicht 2014

Kramsvogel
Wulp
Kuifaalscholver
Grote Zee-eend
Brilduiker
Rosse Grutto
Zwarte Zeekoet
Ross'Gans
Afrikaanse Woestijngrasmus
Spaanse Mus
Koperwiek
Tjiftjaf
Zanglijster
Tapuit
Bladkoning
Zwartkop ♂
Zwartkop ♀
Keep
Witkruintapuit
Kleine Zilverreiger
Bladkoning
Staartmees
Roodborst
Witte Kwikstaart (juv)
Heggemus
Graspieper
Zilvermeeuw (juv)
Tureluur
Steenloper
Scholekster
Drieteenstrandloper
Casarca
Steltkluut
Engelse Kwikstaart
Grauwe Vliegenvanger
Vink
Bruine Kiekendief
Grote Canadese Gans
Steppeklapekster
Witte Kwikstaart
IJslandse Grutto
Lepelaar
Blauwborst
Beflijster
Tapuit
Baardman
Rosse Stekelstaart
Tjiftjaf
Rietzanger
Rietgors
Ooievaar
Halsbandparkiet
Geoorde Fuut
Tureluur
Fitis
Staartmees
Roodborst
Zwartkop
Koereiger
Kuifleeuwerik
Middelste Bonte Specht
Ringsnaveleend
Klapekster
Grote Zilverreiger
Kuifeend
Kuifeend
Buizerd
Nonnetje
Fuut
Dodaars
Pijlstaart
Grote Zaagbek
Wintertaling
Tafeleend
Graspieper
Smient
Grote Zilverreiger
Nonnetje
Nonnetje
Boomkruiper
Grote Zilverreiger
Kokmeeuw
Parelduiker
IJseend