Fotobalk Titelbalk

Jaaroverzicht 2016

Pestvogel
Krooneend
Glanskop
Fuut
Rosse Waaierstaart
Torenvalk
Heilige Ibis
Toendrarietgans
Steltkluut
Zwartkop ♂
Boerenzwaluw
Roodborst
Nachtzwaluw
Vink
Roodborsttapuit
Geelgors
Ooievaar
Merel
Roodmus
Vale Gier
Aalscholver
Slobeend
Blauwe Reiger
Kleine Plevier
Kleine Karekiet
Rietzanger
Paapje
Grasmus
Bonte Vliegenvanger
Grauwe Vliegenvanger
Scholekster
Nachtegaal
Tapuit
Zwarte Wouw
Gele Kwikstaart
Ringmus
Lepelaar
Grote Karekiet
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Bruine Kiekedief
Kleine Bonte Specht
Buffelkopeend
Smelleken
Tjiftjaf
Kievit
Grote Bonte Specht
Zwarte Kraai
Roodhalsgans
Tuureluur
Wilde Eend
Ooievaar
Velduil
Staartmees
Vuurgoudhaan
Taigaboomkruiper
Buizerd
Houtduif
Zilvermeeuw
Steenloper
Witkopgors
Kleine Zilverreiger
Brandgans
Sneeuwgors
Strandleeuwerik
Heggenmus
Grote Burgemeester
Witoogeend
Ransuil
Roodborst
Smient
Grote Burgemeester
Roodkeelnachtegaal
Kleine Rietgans
Roodkeelnachtegaal
Bonte Kraai
Torenvalk
Fuut
Grote Zilverreiger