Fotobalk Titelbalk

7 augustus 2017

Vandaag op pad geweest met een campinggenoot / vogelaar. Hij wist een mooie vogelhut te liggen waar hij met enige regelmaat een Zeearend gezien had. Dus in alle vroegte naar het Giezenpad in Harderbroek gereden, om ons daar te settelen in een vogelkijkhut nabij het water. Wat een prachtige locatie en wat een topweer. Het was bijna windstil en het zat er vol met watervogels.

Aalscholver
Aalscholver
Lepelaar
Lepelaar

Al na korte tijd deed zich een prachtig schouwspel voor. Een groep Aalscholvers besloot een driftjacht te houden voor onze hut. De voorste vogels doken hierbij onder om de vissen omhoog te jagen. Deze springende vissen werden vervolgens door de Aalscholvers erachter verslonden. Verder was continue het geluid te horen van jonge bedelende Lepelaars.

Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger

Behalve een hele hoop Ganzen, Aalscholvers, Lepelaars en Futen, waren er ook een aantal Grote Zilverreigers en Blauwe Reigers te zien. Wat een prachtige sierlijke vogels zijn dit toch.

Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Grauwe Gans
Fuut

Nabij de hut viel ook van alles te zien. In het riet waren Kleine Karekiet en Rietzangers actief en in de boompjes lieten Winterkoning en Tjiftjaf zich horen.

Kleine Karekiet
Kleine Karekiet
Winterkoning

Helaas liet de Zeearend zich die dag niet meer zien. Desalniettemin was het een fantastische dag met vele mooie soorten.