Fotobalk Titelbalk

22 mei 2016

Vandaag op pad geweest met drie mede vogelaars. Door de weersvoorspelling kozen wij ervoor om richting de Biesbosch, nabij Werkendam te gaan. Het gebied daar is recent teruggegeven aan de natuur. Het is goed toegankelijk en je kan er fijn vanuit de auto werken. Het gebied barst van de eenden, steltlopers en rietvogels. Tevens kom je er regelmatig reeën tegen en is de kans op een ontmoeting met een vos of een bever reëel. Als eerste kwamen we een wat argwanende Aalscholver tegen die gelukkig even wilde poseren. Daarna een aantal opvliegende Veldleeuwerikken. Vollop aanwezig waren ook de Witte Kwikstaarten. Een van de vele soorten eenden die wel binnen fotoafstand kwam, was een mannetje Slobeend. Langs een brede sloot was een Blauwe Reiger bezig een dode brasem te verorberen. In de sloot zelf stikte het van de parende Karpers. In het riet ernaast Cetti zangers, Kleine Karekiet en Rietzangers. Naast de auto werd op dat moment nog een Kleine Plevier ontdekt die zich haastig uit de voeten maakte. Al met al een gezellige dag met een hoop al dan niet gefotografeerde waarnemingen.

Aalscholver
Slobeend
Blauwe Reiger
Kleine Plevier
Kleine Karekiet
Rietzanger